خرید گیت دزدگیر پوشاک سرمایه گذاری است نه هزینه

گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی

خرید گیت فروشگاهی سرمایه گذاری است یا هزینه؟

امروزه داشتن امنيت يك نياز به شمار مي آيد، يكي از راه هاي رسيدن به امنيت در فروشگاه ها استفاده از دزدگير فروشگاهي يا دزدگير لباس يا گيت فروشگاهی است. بسياري از مغازه ها و فروشگاه ها استفاده از گيت فروشگاه را لازم و ضروري مي دانند اين افراد براي اين كه امنيت كافي داشته باشند و از دست دزدها در امان باشند از دزدگير استفاده مي كنند.استفاده از دزدگير فروشگاه و گيت فروشگاه نه تنها هزينه به شمار نمي آيد، بلكه باعث كاهش دزدي و در نتيجه كنترل و صرفه در هزينه ها می شود.

امروزه بسياري از فروشگاه هاي پوشاك و لوازم آرايشي و لوازم خانگي و تقريبا ٩٠٪‏ از مغازه هاي موجود در ايران داشتن دزدگير پوشاك و گيت فروشگاهي را امري بسيار مهم مي دانند و از اين وسيله استفاده مي كنند.

دزدگير لباس انواع مختلفي دارد كه هر كدام كارايي خود را دارد در زير دو نوع دزدگير فروشگاه را به شما معرفي مي كنيم:

دزدگير فروشگاهيRF:

اين نوع دزدگير كه بر پايه ي راديو فركانس است كاراي و كيفيت بسيار زيادي دارد. از اين نوع گيت فروشگاهي در ٩٠٪‏ فروشگاه هاي لباس و كتابخانه ها و هايپر ماركت ها و لوازم آرايشي استفاده مي شود، اين نوع دزدگير فروشگاه كارايي بالايي دارد اين گيت فروشگاه با استفاده از انواع تگ و انواع ليبل كار مي كند، فركانس دزدگير فروشگاهيRF به ٣ فركانس ٨.٢ و ١٠.٢و ٤.٧ تقسيم مي شود كه فركانس ٨.٢ پركاربردترين فركانس دزدگير لباس به شمار مي آيد.


گيت فروشگاهي اي AM:

اين نوع گيت فروشگاهي بر پايه ي فركانس صوتي كار مي كند، از اين رو از اين نوع دزدگير در لوازم آرايشي و بهداشتي استفاده مي شود و اين به اين دليل است كه ليبل مورد استفاده در اين گيت فروشگاهي در ابعادكوچكي ساخته مي شود، اين دزدگير فروشگاهي بسيار حساس و نويز پذير بوده از اين رو استفاده ي كمتري نسبت به گيت فروشگاهي RF دارد.