دزدگیر تبلت چهار خروجی

♦  دارای ۴ خروجی USB و اتصال ۴ تبلت به دستگاه
♦  دارای آلارم به محض جداکردن کابل از تبلت
♦  دارای آلارم به محض جداکردن کابل از دستگاه
♦  شارژ همزمان تبلت
♦  ریموت مخصوص برای خاموش کردن آلارم
♦  دارای پایه پلکسی مخصوص و زیبا
♦  قبمت مقرون به صرفه دستگاه ۴ خروجی