پایه دوربین ۲ – استند دوربین یا دزدگیر دوربین

♦  دارای آلارم به محض جداکردن دوربین از پایه
♦  دارای آلارم به محض جداکردن پایه دوربین از سطح چسبانده شده
♦  شارژ همزمان دوربین
♦  ریموت مخصوص برای خاموش کردن آلارم
♦  دارای پایه پلکسی مخصوص و زیبا در سایزهای مختلف

پایه-دوربین-2