گیت فروشگاهی اکریلیک سه خط امرسک (Acrylic)

گیت فروشگاهی اکریلیک سه خط امرسک (Acrylic)

گیت فروشگاهی اکریلیک سه خط امرسک (Acrylic)

• ساخت كشور چك

• گیت تک آنتن و گیت جفت آنتن

• گیت مخصوص فروشگاه ها

• دارای قابلیت اضافه نمودن شمارنده نفر

• دارای قابلیت افضایش کشف کننده آهنربا

• دارای دزدگیر فروشگاهی