گیت فروشگاهی میله ای امرسک

ویژگی های گیت میله ای امرسک:

• ساخت اروپا

• بدون نیاز به تنظیم و خرابی

• فاصله جوابدهی بسیار بالا

• گیت تک آنتن و جفت آنتن امرسک