گیت فروشگاهی پلکسی امرسک

گیت فروشگاهی پلکسی امرسک:

• تک آنتن و جفت آنتن امرسک

• دارای جوابدهی بسیار بالا

• دارای نویزگیر

• دارای 5 باند فرکانسی