گیت فروشگاهی امرسک شيشه ای:

گیت فروشگاهي با فاصله جوابدهی بالا

• گیت فروشگاهی برای فروشگاه ها

• گیت ضد سرقت برای پوشاک

• ساخت کشور چک

• دارای قابلیت داشتن شمارنده نفر و کاشف آهنربا