جفت آنتن Shop Guard:

• سیستم RF فرکانس ۳٫۲۵MHz, 4.75MHz,8.2MHz
• فاصله حساسیت جفت آنتن مابین دو گیت با ۱۶۰cm در شرایط ایده آل
• فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل ۱۲۰cm در شرایط ایده آل

شاپگارد میله ای
۱۶۶cm ارتفاع
۴۲cm عرض
۸cm قطر پایه
۶kg وزن

 

 

 

 

شاپگارد پلکسی

۱۵۹cm ارتفاع
۳۷cm عرض
۸cm قطر پایه
۸kg وزن