استخدام

شرکت پارسونیک در زمینه های شغلی زیر نیرو می پذیرد:
1- کارشناس فروش
2- بازاریاب حرفه ای
3- بازاریاب و ویزیتور مبتدی
4- کارشناس فنی سیستم های حفاظتی
5- نصاب حرفه ای سیستم های حفاظتی
6- نصاب مبتدی سیستم های حفاظتی
7- کارآموز فنی

با تکمیل فرم زیر و ارسال کامل اطلاعات، در اسرع وقت همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

شغل مورد نظر
کارشناس فروشبازاریاب حرفه ایبازاریاب و ویزیتور مبتدیکارشناس فنی سیستم های حفاظتینصاب حرفه ای سیستم های حفاظتینصاب مبتدی سیستم های حفاظتیکارآموز فنی