پروژه گیت فروشگاهی فروشگاه پیاتزا ایتالیا

پروژه گیت فروشگاهی هایپر مارکت شعبه اصفهان
پروژه گیت فروشگاهی هایپر استار-شعبه اصفهان
دی ۱۳, ۱۳۹۵
پروژه گیت فروشگاه فروشگاه ریباک
پروژه گیت فروشگاهی ریباک اصفهان
دی ۱۳, ۱۳۹۵

انجام پروژه گیت فروشگاهی فروشگاه پیاتزا ایتالیا واقع در سیتی سنتر اصفهان توسط گروه مهندسی پارسونیک