تگ دزدگیر فروشگاهی که با نام تگ شناخته شده است، متشکل از مواد پلاستیکی بوده که دارای فریت در تگ AM و سیم پیچ و خازن در تگ RF می باشد. تگ ها یا دزدگیر های تگ با اتصال بر روی پوشاک، عینک و یا هر گونه کالای دیگر باعث پیش گیری از سرقت می شوند. به این صورت که در هنگام عبور کالا از گیت فروشگاهی، تگ ها موجب آلارم می شوند در نتیجه فروشنده را از سرقت کالا مطلع می سازند تا جلوگیری کند. عمده ترین استفاده از تگ ها در محافظت از پوشاک به شیوه نصب دزدگیر پوشاک یا دزدگیر لباس می باشد. تگ فروشگاهی، حسن استفاده ی مجدد را دارا می باشد به این صورت که بعد از جدا شدن از پوشاک بر روی لباس های دیگری قرار می گیرد. تگ دزدگیر عموما به نام های تگ امنیتی، تگ ضد سرقت لباس، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس نیز در بازارنامیده می شود.

تگ دزدگیر

spider-store-tag