تفاوت و بهتر بودن گیت فروشگاهی EM نسبت به دو مدل قبلی گیت ها، قابلیت فعال و غیر فعال شدن نا محدود تگ ها و لیبل های آن است. در مجموعه هایی که اقدام به امانت دادن کالا می کنند مثل : کتابخانه ها این سیستم ها گزینه مناسبی هستند ولی  کارایی نسبتا ضعیف و قیمت زیاد  آن این ویژگی مثبت را تحت تاثیر خود قرار داده  است و باعث شده  که کمتر از این گیت استفاده شود.

با توجه به نوع کاربری فروشگاه، محیط اطراف آن و تجهیزاتی که در آن به کار گرفته می شود در فروشگاه مدل گیت فروشگاهی مورد استفاده یکی از دو مدل بالا می باشد که این انتخاب به پیشنهاد شرکت مشاور و نصاب گیت و نظر مشتری صورت می گیرد.
بیشتر فروشگاه ها با کاربری متفاوت می توانند از گیت فروشگاهی برای امنیت بیشتر فروشگاه خود استفاده کنند که با اتصال تگ یا لیبل مخصوص آن کالا به محصول امنیت آن را تامین می نمایند.