متال اسپای یا مگنت اسپای به معنای کشف کننده آهنربا یا فویل آلومینیوم می باشد.دستگاه متال اسپای در ورودی و یا خروجی درب فروشگاه ها قرار می گیرد که اینکه چه شخصی برای سرقت کالا با جداکننده یا فویل آهنی وارد فروشگاه شود، دستگاه توسط پیجر مخصوصی که در اختیار فروشنده قرار دارد، آلارم میزند و هشدار میدهد تا فروشنده از این موضوع آگاه شود.

از این دستگاه به دلیل زیاد بودن سرقت ها، بسیار استفاده می شود و حتی می توان گفت که برای یک فروشگاه وجود چنین دستگاهی ضروری می باشد.

متال اسپای

متال اسپای