گیت فروشگاهی جفت آنتن امرسک اکریلیک سه خط | Amersec

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz, 4.75Mhz, 3.25Mhz
  • قابلیت اضافه نمودن People Counter روی سیستم (شمارنده نفر)
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 160cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با تگ 190cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند امرسک چک