گیت فروشگاهی تک آنتن و جفت آنتن امرسک آلو پروفی | Amersec

  • سیستم AM با فرکانس 58Khz
  • جنس پلکسی
  • قابلیت داشتن People Counter بر روی خود گیت (شمارنده نفر)
  • قابلیت داشتن Metal Spy بر روی خود گیت (کشف هرگونه جدا کننده یا کیف آلومینیومی)
  • فاصله حساسیت تک آنتن از هر طرف با لیبل 100cm وبا تگ 130cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن از هر طرف با لیبل 180cm وبا تگ 260cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند امرسک چک