خنثی کننده RF چینی

• دارای پد برای خنثی کردن تگ
• مصرف برق پایین
• ارتفاع خنثی کردن لیبل از 15cm
• قابل نصب در زیر میز و روی میز