خنثی کننده RF دستی

• دستی و قابل حمل می باشد
• دارای باتری شارژی
• فاصله خنثی کردن لیبل از 10cm
• قابلیت تشخیص تگ یا لیبل