گیت فروشگاهی نداپ Nedap | FL30

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz
  • فاصله حساسیت تک آنتن FL30 از هر طرف با لیبل 110cm وبا تگ 120cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن FL30 از هر طرف با لیبل 160cm وبا تگ 180cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند نداپ هلند