گیت فروشگاهی جفت آنتن شاپگارد میله ای | جونیور | Shop Guard

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz, 4.75Mhz, 3.25Mhz
  • فاصله حساسیت جفت آنتن مابین دو گیت 160cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 120cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند شاپگارد مجارستان