گیت فروشگاهی جفت آنتن مولتی گارد | Multi Guard | WG

  • سیستم AM با فرکانس 58Khz
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 120cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با تگ 200cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند WG آمریکا