گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس واید | Pars Wide

  • سیستم RF با فرکانس 10.2Mhz ، 8.2Mhz ، 4.7Mhz
  • نوع فریم آلومینیوم با پنل پلکسی
  • فاصله حساسیت با تگ بزرگ با قطر 5cm ، در شرایط ایده آل 160cm
  • فاصله حساسیت با تگ متوسط با قطر 4cm ، در شرایط ایده آل 140cm
  • فاصله حساسیت با لیبل بزرگ با سایز 5*5 ، در شرایط ایده آل 150cm
  • فاصله حساسیت با لیبل متوسط با سایز 4*4 ، در شرایط ایده آل 130cm