گیت فروشگاهی جفت آنتن شاپگارد پلکسی | Shop Guard

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz, 4.75Mhz, 3.25Mhz
  • فاصله حساسیت جفت آنتن مابین دو گیت 160cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 120cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند شاپگارد مجارستان

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/parsonic/public_html/wp-content/plugins/wpseo-woocommerce/classes/woocommerce-schema.php on line 92