گیت فروشگاهی نداپ Nedap | PG27

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz
  • فاصله حساسیت تک آنتن PG27 از هر طرف با لیبل 110cm وبا تگ 120cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن PG27 از هر طرف با لیبل 160cm وبا تگ 180cm در شرایط ایده آل
  • محصول برند نداپ هلند