تگ هشداردهنده اسپایدار – آلارم

تگ هشدار دهنده مدل اسپایدر

مخصوص اشیا و اجسام سخت