تگ هشداردهنده اسپایدار-آلارم

تگ هشدار دهنده

مخصوص جعبه و اجسام مکعب شکل

تگ دزدگیر