گیت فروشگاهی جفت آنتن توایلایت | Twilight

  • سیستم RF با فرکانس 8.2Mhz
  • فاصله حساسیت جفت آنتن مابین دو گیت با تگ 130cm در شرایط ایده آل
  • فاصله حساسیت جفت آنتن با لیبل 100cm در شراط ایده آل
  • محصول برند توایلایت کره