این محصول نیز نوع دیگری از خنثی کننده RF می باشد که همان ویژگی های نوع قبلی را دارد.

• دارای پد برای خنثی کردن تگ
• مصرف برق پایین
• ارتفاع خنثی کردن لیبل از 15cm
• قابل نصب در زیر میز و روی میز