کدST179
فرکانس8.2 MHz/ 58 KHz
رنگسفید یا سفارشی
قفلاستاندارد / سوپر