شمارنده نفر

شمارنده نفر قابلیت اتصال اینترنت

شمارنده نفر

شمارنده نفر

• این سیستم برای شمارش ورود و خروج افراد و انجام کارهای آماری طراحی شده است که حد اکثر فاصله ۵m را تحت پوشش قرار می دهد.

• قابلیت تفکیک ورود از خروج

• دسته بندی اطلاعات ورود و خروج برحسب ساعت، روز، هفته، ماه و سال

• قابلیت اتصال به شبکه و دسترسی به اطلاعات از طریق تمامی دستگاه های هوشمند متصل به اینترنت

• دارای صفحه نمایشگر برای نمایش تعداد ورود و خروج 

• امکان ساخت فایل PDF (نمودار و جدول ورود و خروج)

• ساخت کشور چک