• دارا بودن هشدار به محض جدا شدن از دوربین
• دارا بودن هشدار به محض جد اشدن از سطح چسبانده شده
• دارا بودن هشدار به محض بریدن سیم آن
• دارا بودن مگنت مخصوص برای خاموش کردن هشدار
• قابلیت اتصال به هر گونه کالا
• نصب در شعبات سونی، هایپراستار، پدیده شاندیز، الکتروسیتی، تمامی فروشگاههای بازار موبایل و علاءالدین و ...