کد ST511
فرکانس 8.2MHz, 58 KHz, 8.2 MHz + 58 KHz
ابعاد 73mm
رنگ سیاه / خاکستری یا سفارشی
طول طناب 900mm, 1200mm
صدای زنگ هشدار ≥95dB