تگ هشداردهنده اسپایدار-آلارم-۲

تگ هشدار دهنده مدل اسپایدر

مخصوص اشیا و اجسام سخت