نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش همه
گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس واید
بستن

گیت فروشگاهی پارس واید

 • سیستم RF با فرکانس 10.2Mhz ، 8.2Mhz ، 4.7Mhz
 • نوع فریم آلومینیوم با پنل پلکسی
 • فاصله حساسیت با تگ بزرگ با قطر 5cm ، در شرایط ایده آل 160cm
 • فاصله حساسیت با تگ متوسط با قطر 4cm ، در شرایط ایده آل 140cm
 • فاصله حساسیت با لیبل بزرگ با سایز 5*5 ، در شرایط ایده آل 150cm
 • فاصله حساسیت با لیبل متوسط با سایز 4*4 ، در شرایط ایده آل 130cm
گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس اسلیم
بستن

گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس اسلیم

 • سیستم RF با فرکانس 10.2Mhz ، 8.2Mhz ، 4.7Mhz
 • نوع فریم آلومینیوم با پنل پلکسی
 • فاصله حساسیت با تگ بزرگ با قطر 5cm ، در شرایط ایده آل 140cm
 • فاصله حساسیت با تگ متوسط با قطر 4cm ، در شرایط ایده آل 120cm
 • فاصله حساسیت با لیبل بزرگ با سایز 5*5 ، در شرایط ایده آل 130cm
 • فاصله حساسیت با لیبل متوسط با سایز 4*4 ، در شرایط ایده آل 110cm
گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس گلس
بستن

گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس گلس

 • سیستم RF با فرکانس 10.2Mhz ، 8.2Mhz ، 4.7Mhz
 • نوع فریم آنتن پلکسی گلاس
 • فاصله حساسیت با تگ بزرگ با قطر 50cm ، در شرایط ایده آل 160cm
 • فاصله حساسیت با لیبل بزرگ با سایز 5*5 ، در شرایط ایده آل 140cm
گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس وود
بستن

گیت فروشگاهی جفت آنتن پارس وود

 • سیستم RF با فرکانس 10.2Mhz ، 8.2Mhz ، 4.7Mhz
 • نوع فریم آنتن چوب فشرده
 • فاصله حساسیت با تگ بزرگ با قطر 50cm ، در شرایط ایده آل 160cm
 • فاصله حساسیت با لیبل بزرگ با سایز 5*5 ، در شرایط ایده آل 140cm