پایه تبلت – استند تبلت یا دزدگیر تبلت

♦  شارژ هم زمان تبلت
♦  دارای آلارم به محض جدا کردن پایه تبلت از سطح چسبانده شده
♦  دارای آلارم به محض جدا کردن تبلت از پایه
♦  دارای پایه پلکسی مخصوص و زیبا در سایزهای مختلف
♦  ریموت مخصوص برای خاموش کردن آلارم

دزدگیر-پایه-تبلت