Tag Archives: گیت ضد سرقت فروشگاهی

درباره گیت ضد سرقت فروشگاهی

گیت های ضد سرقت فروشگاهی یا همان گیت امنیتی فروشگاهی به وسیله ایی گفته می شود که در خروجی یک فروشگاه نصب می شود و از خروج غیر قانونی جنس های فروشگاه جلوگیری می کند. گیت ضد سرقت فروشگاهی چگونه کار می کند؟ در یک فروشگاه که دارای این نوع گیت های امنیتی می باشد، […]